Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2016/2017

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-109 Sejarah Hukum Islam B Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
(19580919 198603 1 002)
2 07:00-08:40 FSH-306 Ilmu Falak A Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
3 08:50-10:30 FSH-108 Filsafat Hukum Islam B Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
4 08:50-10:30 FSH-305 Hukum Acara PTUN A Novi Dewi Cahyati, SH.,MH.
(19801104 000000 2 301)
5 08:50-10:30 FSH-306 Ilmu Falak B Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
6 08:50-10:30 FSH-307 Hukum Adat A Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
7 10:40-12:20 FSH-411 Hukum Konstitusi A Wendy Budiati Rakhmi, S.H., M.H., L.L.M
(19890607 000000 2 301)
8 12:21-14:29 FSH-404 Pengantar Ilmu Hukum A Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
9 12:40-14:20 FSH-308 Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam A Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
(19711207 199503 1 002)
10 12:40-14:20 FSH-411 Hukum Konstitusi B Wendy Budiati Rakhmi, S.H., M.H., L.L.M
(19890607 000000 2 301)
11 14:30-16:10 FSH-308 Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam B Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
(19711207 199503 1 002)
12 15:10-17:40 FSH-405 Pengantar Ilmu Hukum B Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-108 Politik Hukum A Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
(19570207 198703 1 003)
2 07:00-08:40 FSH-305 Hukum Perkawinan Islam B Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
3 07:00-08:40 FSH-406 Fikih Siyasah A Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
4 07:00-08:40 FSH-408 Hukum Pidana Islam A Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
5 08:50-10:30 FSH-108 Politik Hukum B Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
(19570207 198703 1 003)
6 08:50-10:30 FSH-404 Hukum Internasional A Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
7 08:50-10:30 FSH-406 Fikih Siyasah B Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
8 08:50-10:30 FSH-408 Hukum Pidana Islam B Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
9 10:40-12:20 FSH-109 Filsafat Hukum Islam A Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
10 10:40-12:20 FSH-404 Hukum Internasional B Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
11 12:40-14:20 FSH-310 Hukum Kewarisan Islam A Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-108 Sejarah Hukum Islam A Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
(19580919 198603 1 002)
2 07:00-08:40 FSH-308 Hukum Adat B Mansur, S.Ag., M.Ag.
(19750630 200604 1 001)
3 07:00-08:40 FSH-309 Islam dan HAM B Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
4 07:00-08:40 FSH-411 Kaidah-Kaidah Siyasah Syar'iyyah A Dr. H. M. Nur, M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
5 08:50-08:40 FSH-310 Hukum Perkawinan Islam A Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
6 08:50-10:30 FSH-309 Islam dan HAM A Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
7 08:50-10:30 FSH-411 Kaidah-Kaidah Siyasah Syar'iyyah B Dr. H. M. Nur, M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
8 10:40-12:20 FSH-108 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum B Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
(19620327 199203 1 001)
9 10:40-12:20 FSH-304 Fikih Indonesia A Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
10 12:40-14:20 FSH-108 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum A Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
(19620327 199203 1 001)
11 12:40-14:20 FSH-408 Hukum Kewarisan Islam B Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
12 12:40-14:20 FSH-409 Kewarganegaraan B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
13 12:40-14:20 FSH-410 Bahasa Inggris A Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
14 12:40-14:20 FSH-411 Perancangan Kontrak A AHMAD YUBAIDI
(19640401 000000 1 301)
15 14:30-16:10 FSH-407 Hukum Lembaga Negara A Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
(19861113 000000 2 301)
16 14:30-16:10 FSH-410 Bahasa Inggris B Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
17 14:30-16:10 FSH-411 Perancangan Kontrak B AHMAD YUBAIDI
(19640401 000000 1 301)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-310 Siyasah Dusturiyah A Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
2 08:50-10:30 FSH-310 Siyasah Dusturiyah B Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
3 08:50-10:30 FSH-408 Hukum Lingkungan A Dr. H. M. Nur, M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
4 09:45-12:15 FSH-406 Pengantar Hukum Indonesia A Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
(19820314 200912 2 003)
5 10:40-12:20 FSH-108 Fikih Indonesia B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
6 10:40-12:20 FSH-408 Hukum Lingkungan B Dr. H. M. Nur, M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
7 12:40-14:20 FSH-108 Kewarganegaraan A Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
8 12:40-14:20 FSH-411 Hukum Pemerintahan Daerah A Gugun El Guyanie, S.Hi.,LLM
(19850301 000000 1 301)
9 14:30-16:10 FSH-408 Hukum Lembaga Negara B Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
(19861113 000000 2 301)
10 14:30-16:10 FSH-411 Hukum Pemerintahan Daerah B Gugun El Guyanie, S.Hi.,LLM
(19850301 000000 1 301)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-108 Ilmu Negara A Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
2 07:00-09:30 FSH-306 Pengantar Hukum Indonesia B Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
(19820314 200912 2 003)
3 08:50-10:30 FSH-305 Hukum Acara PTUN B Novi Dewi Cahyati, SH.,MH.
(19801104 000000 2 301)
4 09:45-11:25 FSH-108 Ilmu Negara B Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
5 13:25-15:05 FSH-308 Perbandingan HTN A Sukron Djazuli, S.HI.,LLM
(19830705 000000 1 301)
6 13:25-15:05 FSH-410 Praktikum Legal Drafting B Tim JS
(00010101 000011 0 037)
7 15:15-16:55 FSH-308 Perbandingan HTN B Sukron Djazuli, S.HI.,LLM
(19830705 000000 1 301)
8 15:15-16:55 FSH-410 Praktikum Legal Drafting A Tim JS
(00010101 000011 0 037)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-304 Hukum Agraria A SARJITA
(19660908 000000 1 301)
2 07:00-08:40 FSH-307 Hukum Keuangan Publik A Drs. H. S. Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
3 08:50-10:30 FSH-304 Hukum Agraria B SARJITA
(19660908 000000 1 301)
4 08:50-10:30 FSH-306 Advokatur A AGUS SUPRIYANTO
(19790817 000000 1 301)
5 09:45-11:25 FSH-307 Hukum Keuangan Publik B Drs. H. S. Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
6 10:40-12:20 FSH-306 Advokatur B AGUS SUPRIYANTO
(19790817 000000 1 301)
Hari : Minggu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-09:00 FSH-204 Skripsi I Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
2 07:00-09:00 FSH-205 Skripsi J Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
3 07:00-09:00 FSH-206 Skripsi H Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
4 07:00-09:00 FSH-304 Skripsi A Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
5 07:00-09:00 FSH-305 Skripsi A Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
6 07:00-09:00 FSH-306 Skripsi B Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
7 07:00-09:00 FSH-307 Skripsi C Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
(19570207 198703 1 003)
8 07:00-09:00 FSH-308 Skripsi D Dr. H. M. Nur, M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
9 07:00-09:00 FSH-309 Skripsi E Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
(19620327 199203 1 001)
10 07:00-09:00 FSH-310 Skripsi F Dr. Hj. Siti Ruhaini Dzuhayatin, M.A.
(19630517 199003 2 002)
11 07:00-09:00 FSH-313 Skripsi G Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
12 15:00-18:20 FSH-101 Kuliah Kerja Nyata A Tim Pengabdian Masyarakat
(00010101 000011 0 002)