Jadwal Kuliah SEMESTER GENAP Tahun Akademik 2017/2018

Tahun Akademik
Semester
Hari : Senin
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-109 Sejarah Hukum Islam A Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
(19580919 198603 1 002)
2 07:00-08:40 FSH-306 Ilmu Falak B Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
3 07:00-08:40 FSH-307 Hukum Pemerintahan Daerah A Gugun El Guyanie, S.Hi.,LLM
(19850301 201801 1 002)
4 07:00-08:40 FSH-309 Hukum Perkawinan Islam B Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
5 08:50-10:30 FSH-108 Filsafat Hukum Islam A Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
6 08:50-10:30 FSH-109 Sejarah Hukum Islam B Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
(19580919 198603 1 002)
7 08:50-10:30 FSH-306 Ilmu Falak A Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
8 08:50-10:30 FSH-307 Hukum Pemerintahan Daerah B Gugun El Guyanie, S.Hi.,LLM
(19850301 201801 1 002)
9 10:40-12:20 FSH-108 Filsafat Hukum Islam B Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
10 10:40-12:20 FSH-313 Siyasah Dusturiyah B Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
11 12:40-14:20 FSH-305 Hukum Keuangan Publik B Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
12 12:40-14:20 FSH-310 Islam dan HAM A Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
(19711207 199503 1 002)
13 12:40-14:20 FSH-404 Fikih Siyasah A Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
14 14:30-16:10 FSH-304 Hukum Lembaga Negara B Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
(19861113 000000 2 301)
15 14:30-16:10 FSH-306 Hukum Konstitusi A Wendy Budiati Rakhmi, S.H., M.H., L.L.M
(19890607 000000 2 301)
16 14:30-16:10 FSH-404 Fikih Siyasah B Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
Hari : Selasa
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-108 Politik Hukum B Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
(19570207 198703 1 003)
2 07:00-08:40 FSH-305 Hukum Perkawinan Islam A Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
3 07:00-08:40 FSH-409 Fikih Siyasah C Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
4 07:00-08:40 FSH-410 Hukum Kewarisan Islam B Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
5 07:00-08:40 FSH-411 Hukum Lingkungan A Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
6 08:50-10:30 FSH-108 Politik Hukum A Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
(19570207 198703 1 003)
7 08:50-10:30 FSH-109 Filsafat Hukum Islam C Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)
8 08:50-10:30 FSH-407 Hukum Adat A Drs. Abd. Halim, M.Hum.
(19630119 199003 1 001)
9 08:50-10:30 FSH-410 Hukum Kewarisan Islam A Drs. Supriatna, M.Si.
(19541109 198103 1 001)
10 08:50-10:30 FSH-411 Hukum Lingkungan B Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
11 08:50-11:20 FSH-409 Pengantar Ilmu Hukum B Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
12 10:40-12:20 FSH-309 Hukum Konstitusi B Wendy Budiati Rakhmi, S.H., M.H., L.L.M
(19890607 000000 2 301)
13 10:40-12:20 FSH-313 Siyasah Dusturiyah A Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
14 12:40-14:20 FSH-109 Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam A Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
(19620327 199203 1 001)
15 12:40-14:20 FSH-304 Advokatur A MS., SH., MH. H. Djayusman, Drs.
(19500317 000000 1 301)
16 12:40-14:20 FSH-405 Perbandingan HTN B Gugun El Guyanie, S.Hi.,LLM
(19850301 201801 1 002)
17 12:40-15:10 FSH-306 Pengantar Ilmu Hukum C Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
18 14:30-16:10 FSH-109 Sosiologi dan Antropologi Hukum Islam B Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
(19620327 199203 1 001)
19 14:30-16:10 FSH-304 Advokatur B MS., SH., MH. H. Djayusman, Drs.
(19500317 000000 1 301)
20 14:30-16:10 FSH-408 Hukum Internasional A Wendy Budiati Rakhmi, S.H., M.H., L.L.M
(19890607 000000 2 301)
21 14:30-16:10 FSH-410 Hukum Lembaga Negara A Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
(19861113 000000 2 301)
22 14:30-17:10 FSH-305 Pengantar Hukum Indonesia B Faiq Tobroni, M.H.
(19880402 201801 1 001)
23 14:30-17:10 FSH-307 Pengantar Hukum Indonesia A Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
(19910925 000000 1 301)
Hari : Rabu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-108 Sejarah Hukum Islam C Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D.
(19580919 198603 1 002)
2 07:00-08:40 FSH-310 Fikih Indonesia A Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
3 07:00-08:40 FSH-405 Kewarganegaraan A Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
4 07:00-08:40 FSH-407 Islam dan HAM B Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
(19711207 199503 1 002)
5 07:00-08:40 FSH-411 Kaidah-Kaidah Siyasah Syar'iyyah B Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
6 08:50-10:30 FSH-310 Fikih Indonesia B Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
7 08:50-10:30 FSH-405 Kewarganegaraan C Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
8 08:50-10:30 FSH-411 Kaidah-Kaidah Siyasah Syar'iyyah A Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
9 10:40-12:20 FSH-411 Bahasa Inggris A Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
10 12:40-14:20 FSH-108 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum B Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
(19620327 199203 1 001)
11 12:40-14:20 FSH-310 Perbandingan HTN A Gugun El Guyanie, S.Hi.,LLM
(19850301 201801 1 002)
12 12:40-14:20 FSH-410 Bahasa Inggris B Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
13 14:30-16:10 FSH-108 Metode Penelitian dan Penulisan Hukum A Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
(19620327 199203 1 001)
14 14:30-16:10 FSH-407 Hukum Internasional B Wendy Budiati Rakhmi, S.H., M.H., L.L.M
(19890607 000000 2 301)
15 14:30-16:10 FSH-410 Bahasa Inggris C Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
Hari : Kamis
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-109 Hukum Acara PTUN A Sinta Savitriana Kumaladewi, S.H.
(19810108 000000 2 301)
2 07:00-08:40 FSH-308 Hukum Acara PTUN B Andriyani Masithoh, SH., M.H
(19820427 000000 2 301)
3 07:00-08:40 FSH-408 Hukum Pidana Islam A Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
4 08:50-10:30 FSH-408 Hukum Pidana Islam B Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
5 10:40-12:20 FSH-108 Kewarganegaraan B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
6 10:40-12:20 FSH-308 Hukum Perkawinan Islam C Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
7 12:40-15:10 FSH-310 Pengantar Ilmu Hukum A Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
Hari : Jum'at
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 07:00-08:40 FSH-108 Ilmu Negara A Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
2 07:00-09:30 FSH-306 Pengantar Hukum Indonesia C Faiq Tobroni, M.H.
(19880402 201801 1 001)
3 08:50-10:30 FSH-108 Ilmu Negara B Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
4 13:25-15:05 FSH-108 Ilmu Negara C Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
5 13:25-15:05 FSH-304 Hukum Agraria A Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
(19861113 000000 2 301)
6 13:25-15:05 FSH-309 Hukum Adat B Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
7 13:25-15:05 FSH-313 Praktikum Legal Drafting A Tim JS
(00010101 000011 0 037)
8 13:25-15:05 FSH-408 Perancangan Kontrak B H. Ahmad Yubaidi, S.H., M.H.
(19640401 000000 1 301)
9 15:15-16:55 FSH-304 Hukum Agraria B Surur Roiqoh, S.H.I., M.H.
(19861113 000000 2 301)
10 15:15-16:55 FSH-309 Hukum Adat C Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
(19800908 201101 1 005)
11 15:15-16:55 FSH-313 Praktikum Legal Drafting B Tim JS
(00010101 000011 0 037)
12 15:15-16:55 FSH-408 Perancangan Kontrak A H. Ahmad Yubaidi, S.H., M.H.
(19640401 000000 1 301)
Hari : Sabtu
No Jam Ruang Nama Mata Kuliah Kelas Dosen Pengampu
1 08:50-10:30 FSH-108 Hukum Keuangan Publik A Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M.
(19621004 198903 1 003)
2 12:30-15:00 FSH-104 Skripsi H Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
(19681020 199803 1 002)
3 12:30-15:00 FSH-104 Skripsi D Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
(19700816 199703 1 002)
4 12:30-15:00 FSH-107 Skripsi G Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
(19790418 200912 2 001)
5 12:30-15:00 FSH-108 Skripsi A Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(19570302 198503 1 002)
6 12:30-15:00 FSH-108 Skripsi E Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
(19731105 199603 1 002)
7 12:30-15:00 FSH-109 Skripsi F Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
(19630131 199203 1 004)
8 12:30-15:00 FSH-109 Skripsi B Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
(19720903 199803 1 001)
9 12:30-15:00 FSH-110 Skripsi C Prof. Dr. H. Abd. Salam Arief, M.A.
(19490521 198303 1 001)